Bliže besplatne akcije Telekoma

Telekom Srbije raspisalo je konkurs za izbor korporativnog agenta za pružanje finansijskih usluga u vezi sa hartijama od vrednosti ove kompanije.

Ovo je samo jedan od neophodnih koraka kako bi se akcije Telekoma kotirale na Beogradskoj berzi. Pre toga, ako je suditi po dosadašnjim najavama zvaničnika, trebalo bi da usledi i besplatna podela akcija Telekoma građanima.

Inače, glavni kriterijumi za izbor korporativnog agenta su cena i reference ponudioca, a rok za dostaljanje ponuda je 13. avgust do 10 časova. Javno otvaranje ponuda biće 15. avgusta dok će naručilac odluku o najpovoljnijoj ponudi doneti u roku od pet dana od dana otvaranja ponuda.

Izvor: Večernje novosti

IMLK: Incentives for production and export of Serbia to Russia – Serbian companies at the meeting with Russian trade chains in Moscow

18. septembar 2014. 14:35

Sberbank Serbia and Sberbank Russia organized a meeting of the biggest Serbian food production companies and the biggest Russian trade chains in Moscow aiming at expansion and set up of cooperation between these companies and providing direct incentive to increase of Serbian export to the Russian Federation, Sberbank announced.

Serbia auctions off RSD 5.29 billion worth of 53-week T-bills

18. septembar 2014. 14:33

The Public Debt Administration yesterday sold 53-week Treasury bills with a total nominal value of RSD 5.29 billion, or 52.89% of the RSD 10 billion issue, according to a statement from the Finance Ministry.

Air Serbia has chance to become leading Balkan airline

18. septembar 2014. 14:31

President and CEO of Etihad Airways James Hogan said that Air Serbia has a chance to become the leading airline in the Balkans, and that it is crucial for Serbia to continue to build its brand in the air travel industry.