Bliže besplatne akcije Telekoma

Telekom Srbije raspisalo je konkurs za izbor korporativnog agenta za pružanje finansijskih usluga u vezi sa hartijama od vrednosti ove kompanije.

Ovo je samo jedan od neophodnih koraka kako bi se akcije Telekoma kotirale na Beogradskoj berzi. Pre toga, ako je suditi po dosadašnjim najavama zvaničnika, trebalo bi da usledi i besplatna podela akcija Telekoma građanima.

Inače, glavni kriterijumi za izbor korporativnog agenta su cena i reference ponudioca, a rok za dostaljanje ponuda je 13. avgust do 10 časova. Javno otvaranje ponuda biće 15. avgusta dok će naručilac odluku o najpovoljnijoj ponudi doneti u roku od pet dana od dana otvaranja ponuda.

Izvor: Večernje novosti

AERO: Serbian, Chinese aviation authorities sign memorandum

22. avgust 2014. 11:49

Delegations of the Civil Aviation Directorate of Serbia and the Civil Aviation Administration of China (CAAC) have signed a memorandum of understanding in Belgrade.

CCNB: Turkish Halk bank to come out with its offer for Cacanska Banka

22. avgust 2014. 11:53

Turkish Halk bank is expected to come out with its final offer for acquisition of Cacanska Banka (CCNB) by the end of August, while takeover bid may be launched by the end of the year, Novosti newspapers reported.

EU to Serbia: Russian market is ours

22. avgust 2014. 11:40

The EU expects candidates for membership not take advantage of Russia's counter-sanctions by taking the place of EU food exporters to the Russian market.