Bliže besplatne akcije Telekoma

Telekom Srbije raspisalo je konkurs za izbor korporativnog agenta za pružanje finansijskih usluga u vezi sa hartijama od vrednosti ove kompanije.

Ovo je samo jedan od neophodnih koraka kako bi se akcije Telekoma kotirale na Beogradskoj berzi. Pre toga, ako je suditi po dosadašnjim najavama zvaničnika, trebalo bi da usledi i besplatna podela akcija Telekoma građanima.

Inače, glavni kriterijumi za izbor korporativnog agenta su cena i reference ponudioca, a rok za dostaljanje ponuda je 13. avgust do 10 časova. Javno otvaranje ponuda biće 15. avgusta dok će naručilac odluku o najpovoljnijoj ponudi doneti u roku od pet dana od dana otvaranja ponuda.

Izvor: Večernje novosti

KMBN: EGM at Komercijalna Banka approved conversion of preferred shares

24. novembar 2014. 11:43

EGM at Komercijalna Banka (KMBN) approved proposed conversion of preferred convertible shares into the common class, as expected.

Serbia reached loan agreement with IMF

24. novembar 2014. 11:34

Serbia and the International Monetary Fund reached an agreement on a new program, its first since the lender suspended a deal two years ago when the Balkan state fell short of its budget commitments before elections.

Vujovic: IMF arrangement almost certain

24. novembar 2014. 12:20

Serbian Finance Minister Dusan Vujovic said Wednesday that the arrangement with the IMF is almost 100% certain, adding that the spending cuts are set to amount to 4.25% of GDP, or approximately EUR 1.3bn, in the next three years.