Bliže besplatne akcije Telekoma

Telekom Srbije raspisalo je konkurs za izbor korporativnog agenta za pružanje finansijskih usluga u vezi sa hartijama od vrednosti ove kompanije.

Ovo je samo jedan od neophodnih koraka kako bi se akcije Telekoma kotirale na Beogradskoj berzi. Pre toga, ako je suditi po dosadašnjim najavama zvaničnika, trebalo bi da usledi i besplatna podela akcija Telekoma građanima.

Inače, glavni kriterijumi za izbor korporativnog agenta su cena i reference ponudioca, a rok za dostaljanje ponuda je 13. avgust do 10 časova. Javno otvaranje ponuda biće 15. avgusta dok će naručilac odluku o najpovoljnijoj ponudi doneti u roku od pet dana od dana otvaranja ponuda.

Izvor: Večernje novosti

CCNB: Cacanska Banka reported RSD 11m in 9M 2014 profit, down 42.1% y/y

24. oktobar 2014. 10:55

Cacanska Banka (CCNB) reported RSD 11m in its 9M 2014 net profit, down 42.1% y/y.

AERO: Government approved establishment of Serbian Airports company

24. oktobar 2014. 10:40

The Government of Serbia has provided ‘green light’ for starting activities on foundation of Serbian Airports (Aerodromi Srbija) company, upon the proposal of the Ministry of construction, traffic and infrastructure.

The government approved proposal on budget revision, cut in salaries as of November 1st

24. oktobar 2014. 11:00

The government adopted a bill amending the 2014 Budget Law of the Republic of Serbia, the government press office said in a statement.